Şartlar ve koşullar

Madde 1 – Tanımlar
1. Yansıtma süresi: Tüketicinin cayma hakkını kullanabileceği süreyi;
2. Tüketici: Asude ile Mesafeli Sözleşme akdeden, bir meslek veya işin ifasında faaliyet göstermeyen gerçek kişiyi;
3. Gün: bir iş günü;
4. Cayma Hakkı: Tüketicinin cayma süresi içinde Sözleşme'yi feshedebilmesi için 6. maddede yer alan seçenektir.
5. Asude: Web Sitesi aracılığıyla tüketicilere mesafeli ürünler sunan ASUDE BV tüzel kişiliği;
6. Sözleşme: Asude ile Tüketici arasında Web Sitesi aracılığıyla akdedilen sözleşmeyi;
7. Web sitesi/Web mağazası: www.asude.nl web sitesi

Madde 2 – Girişimcinin kimliği

ASUDE BV
İş adresi: Schiedamseweg 4B, 3025 AA Rotterdam
E-posta adresi: info@wp.atardevelopment.nl
Ticaret Odası numarası: 85640581
KDV numarası: NL863692837B01

Madde 3 – Uygulanabilirlik
Bu Hüküm ve Koşullar, Asude'nin sunduğu her teklifin bir parçasıdır ve Asude ile tüketici arasında imzalanan her Sözleşme için geçerlidir.

Asude, bu hüküm ve koşulları tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Herhangi bir tek taraflı değişiklik yalnızca gelecekteki siparişler için geçerli olacaktır. Bu hüküm ve koşulların en son versiyonu İnternet Mağazası aracılığıyla sağlanacaktır. Bir sipariş için geçerli olan genel hüküm ve koşulların sürümü, tüketici tarafından sipariş verildiği sırada İnternet Mağazasında geçerli olduğu beyan edilen sürümdür.

Madde 4 – Teklif
Webshop'ta sunulan ürünler, Webshop'ta verilen bilgilere dayanarak Asude'nin tüketiciye sunduğu bir tekliftir.

Bir teklifin sınırlı bir geçerlilik süresi varsa veya koşullara tabiyse, bu durum teklifte açıkça belirtilecektir. Tüm teklifler, malların yalnızca stoklar tükenene kadar teslim edileceği açık koşuluyla yapılır.

Teklif, tüketici tarafından teklifin doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak için sunulan ürünlerin mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru bir tanımını içerir. Asude resimler kullanıyorsa, bu sunulan ürünlerin gerçek bir temsilidir. Ancak Asude, Webshop'ta gösterilen ürünlerin renk(ler)inin ürünlerin gerçek renk(ler)iyle tam olarak eşleştiğini garanti edemez. Rengin nasıl görüntülendiği, bilgisayarınızın ayarlarına bağlıdır.
Bariz hatalar veya teklifteki hatalar Asude'yi bağlamaz.

Madde 5 – Anlaşma
Bu maddenin 4. paragrafının hükümlerine tabi olarak, Sözleşme, tüketicinin teklifi kabul etmesi ve geçerli koşullara uyması anında akdedilir.
Tüketici teklifi kabul ettiyse, Asude teklifin kabul edildiğini e-posta ile derhal teyit edecektir.
Asude, verilerin elektronik aktarımını güvence altına almak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alır ve güvenli bir web ortamı sağlar. Tüketici elektronik olarak ödeme yaparsa, Asude uygun güvenlik önlemlerini alacaktır.

Asude, Asude web sitesinde basit ve erişilebilir bir şekilde başvurulabilmesi ve dayanıklı bir veri taşıyıcısında saklanabilmesi için size ürünle birlikte aşağıdaki bilgileri sağlayacaktır.

a. şikayet ile gidebileceğiniz Asude'nin e-posta adresi, adresi ve iletişim bilgileri;
b. Cayma hakkını hangi koşullar altında ve ne şekilde kullanabileceğinizi veya cayma hakkının kullanılmadığına dair açık bir beyan;
c. mevcut satış sonrası servis ve garantiler hakkında bilgi;
d. Asude bu verileri sözleşmenin akdedilmesinden önce size sağlamadıysa, bu hüküm ve koşulların 4. maddesinin 3. paragrafında yer alan veriler.

Madde 6 – Cayma Hakkı
Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Cayma süresi, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen taşıyıcı olmayan üçüncü kişinin malın fiziksel zilyetliğini elde ettiği günden itibaren 14 gün sonra sona erer. Süre, tüketicinin siparişteki tüm malları teslim aldığı gün başlar.

Cayma hakkının kullanılması için tüketicinin sözleşmeden cayma kararını Asude'ye e-posta ile bildirmesi gerekmektedir. Cayma bildirimi şu adrese gönderilmelidir: retouren@asude.nl
Tüketici sözleşmeyi feshederse, o ana kadar yapmış olduğu tüm ödemeleri gecikmeksizin ve her halükarda Asude'nin malları teslim almasından veya iade sevkiyatına dair bir belgeye sahip olmasından itibaren en geç 14 gün içinde Asude'den geri alacaktır. Tüketici teslimat masraflarını geri almayacaktır.
Asude, tüketici aksini açıkça kabul etmedikçe, tüketicinin orijinal işlem için kullandığı ödeme yönteminin aynısını kullanarak tüketiciye geri ödeme yapacaktır; her halükarda bu tür iadeler için tüketiciden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Tüketici, Asude'ye sözleşmeden caydığının bildirildiği günden itibaren gecikmeksizin ve en geç 14 gün içinde malı Asude'ye iade veya teslim etmelidir. 14 günlük süre dolmadan mal iade edilirse tüketici zamanında teslim edilir.

Tüketici, yalnızca malın kullanımından kaynaklanan değer düşüklüğünden sorumludur.

Sağlığın korunması veya hijyen nedenleriyle iade edilmeye uygun olmayan ürünlerin teslimatı ile ilgili tüketici satın almaları cayma hakkının dışındadır; örneğin güneş gözlüğü veya başlık ve diğer aksesuarlar.

Kampanyalı/indirimli ürünlerin iptali ve değişimi yapılamamaktadır.

Madde 7 – Cayma halindeki masraflar
Tüketici, cayma hakkını kullanması durumunda, ürünleri iade edebilir ve e-posta adresi üzerinden süreci takip edebilir. İade kargo masraflarını tüketici öder. Tüketici, ürünlerin uygun şekilde paketlendiğinden ve doğru şekilde adreslendiğinden emin olmalıdır.

Tüketici, ürün için satın alma bedelini zaten ödemiş ise, Asude tüketiciden almış olduğu ödemeyi derhal ve her halükarda cayma beyanının kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde iade eder.

Asude, tüketici başka bir yöntemi kabul etmedikçe, geri ödeme için tüketicinin siparişi için kullandığı ödeme yöntemini kullanır. Bu iade ücretsizdir.

Madde 8 – Fiyat
Belirtilen fiyatların sınırlı bir geçerlilik süresi olduğu teklifte belirtilirse, Asude tarafından sunulan ürünlerin fiyatları, KDV oranlarındaki değişikliklerden kaynaklanan fiyat değişiklikleri dışında, bu sınırlı geçerlilik süresi boyunca artırılmayacaktır.

Sözleşmenin akdedilmesinden itibaren 3 ay içinde fiyat artışlarına ancak yasal düzenlemeler veya hükümlerden kaynaklanmaları halinde izin verilir. Ürün yelpazesinde belirtilen fiyatlara KDV dahildir.

Madde 9 – Garanti
Asude, imalatçısı veya ithalatçısı tarafından teminat olarak sunulan bir düzen, Asude'nin kanun veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle tüketicinin Asude'ye karşı ileri sürebileceği hak ve talepleri etkilemez. .

Asude, ürünlerin sözleşmeye, teklifte belirtilen özelliklere, makul sağlamlık ve/veya kullanılabilirlik gerekliliklerine ve sözleşmenin akdedildiği tarihte mevcut olan yasal hükümlere ve/veya resmi düzenlemelere uygun olduğunu garanti eder.

Ancak ürünlerin tesliminden sonra hatalı kullanım veya özen gösterilmemesi sonucunda ortaya çıkan veya teslim edilen üründe tüketicinin veya 3. kişilerin yaptığı değişikliklerden Asude sorumlu değildir. Asude, bu kusurlardan kaynaklanan herhangi bir hasardan da sorumlu değildir.

Madde 10 – Teslim ve ifa
Asude, ürünler için sipariş alırken ve yerine getirirken mümkün olan en büyük özeni gösterecektir. Teslim yeri, tüketicinin Asude'ye bildirmiş olduğu adrestir.

Bu koşulların 4. maddesinde belirtilenlere tabi olarak, bir ürün ile farklı bir teslimat süresi bildirilmedikçe, Asude kabul edilen siparişleri aşağıdaki süreler içinde teslim etmek için her türlü çabayı gösterecektir:

Bir siparişin gerçekleştirilememesi veya kısmen gerçekleştirilebilmesi durumunda, tüketici siparişi verdikten sonra en geç 14 gün içinde bu konuda bilgilendirilecektir. Bu durumda tüketici her halükarda sözleşmeyi bedelsiz olarak feshetme hakkına sahiptir.

Bir önceki fıkra uyarınca fesih halinde Asude, fesih tarihinden itibaren en geç 14 gün içinde her halükarda Tüketici tarafından ödenen tutarı en kısa sürede iade etmekle yükümlü olacaktır.

Madde 11 – Diğer
Bu genel hüküm ve koşulların herhangi bir bölümünün geçersiz veya geçersiz ilan edilmesi, genel hüküm ve koşulların diğer bölümlerinin geçerliliğini etkilemeyecek ve bu nedenle bu diğer bölümler tam olarak yürürlükte kalacaktır.

Bu Koşullara yapılan eklemeler veya genişletmeler de dahil olmak üzere bireysel sapmalar, Asude ile Tüketici arasında yazılı olarak kaydedilmelidir.

Promosyon kodları için, kişi başına, sipariş başına yalnızca bir promosyon kullanımına izin verilir. Kuponlar ve hediye kartları indirimli olarak satın alınamaz. Birden fazla promosyon kodunun birlikte kullanılmasına izin verilmez.

Madde 12 – Geçerli yasa
Asude ile tüketici arasındaki bu genel hüküm ve koşulların geçerli olduğu sözleşmeler, Hollanda yasalarına tabidir.